Home

Welkom bij Eleftheria!

Wat betekent Eleftheria? Waar staat het voor?

Over de letterlijke betekenis van het woord volgt hieronder nog iets meer, maar in de kern gaat het om: richtingsgevoel, helderheid en eenvoud. In mijn activiteiten werk ik vanuit die waarden en ondersteun ik anderen bij hun eigen ontwikkeling daarin.

Dat doe ik via Coaching,

Workshops Ikigai, en

Een wekelijks blog rond het thema Eenvoud.

Eleftheria is het Griekse woord voor vrijheid. Onder vrijheid versta ik vrijheid van geest. Een vrije geest treedt alles wat op zijn/haar pad komt open tegemoet en gaat er verbinding mee aan.

Een vrije geest kan ook vrijelijk kiezen voor wat voor haar/hem van waarde is, met alle consequenties die dat heeft.

Zo’n vrije geest is helder, heeft richtingsgevoel en dat brengt eenvoud in je leven.

Dat is, een beetje paradoxaal, niet per definitie gemakkelijk. Het vraagt inzet en toewijding, bereidheid om te blijven ontwikkelen. Daar werk ik graag aan, bij mezelf net zo goed als met anderen.