Ikigai

OP KOERS MET IKIGAI

Vinden van richting in je leven en werk, en die vasthouden als je hem hebt gevonden – het kan een hele opgave zijn, vooral in tijden van onzekerheid. Dat kan in verschillende levensfasen spelen: als je aan het begin van je (werkzame) leven staat en richting zoekt; of als je al een eind op weg bent en het gevoel hebt te willen heroriënteren.

In welke fase je ook verkeert, je bewust worden van je ikigai kan je een diepgeworteld richtingsgevoel geven dat je op koers brengt en houdt, hoe woelig het bestaan ook is.

Wat is ikigai?

Ikigai is een Japans begrip dat zo veel betekent als: je diepste drijfveer, dat waarvoor je elke dag je bed uit komt en dat je blijft inspireren. Externe stimuli als koffie, geld en erkenning doen dat tot op zekere hoogte ook, maar zijn snel uitgewerkt; en je hebt er steeds meer van nodig voor hetzelfde effect. Alleen datgene wat je intrinsiek drijft kan je telkens opnieuw op gang brengen. Je ikigai is dat innerlijke vuur.

Wat is er zo bijzonder aan ikigai?

Het drijfveren-verhaal kennen veel mensen wel, dus wat voegt ikigai daaraan toe? Dat zit ‘m in het gegeven dat ikigai niet alleen gaat over wat jij wilt voor jezelf, maar dat in samenhang plaatst met de wereld om je heen. Juist in die bewuste verbinding van jou en de jou omringende wereld ontstaat meer diepgang en betekenis in wat je doet en hoe je leeft. Dat geeft niet alleen voldoening, maar ook – zoals in het Japanse Okinawa is gebleken – zicht op een langer, gezonder en gelukkiger leven.

Waarom workshops?

Je ikigai vinden is geen kwestie van een boek lezen of erover nadenken, zo is de ervaring van iedereen die ermee aan de slag gaat. Je ikigai ligt vaak diep verscholen in het onderbewuste, en dat vraagt een actieve, maar indirecte benadering om het op het spoor te komen, en er vanuit te blijven leven.

De workshops stellen je in staat

* je weg te vinden naar jouw ikigai

* vanuit je ikigai op geïnspireerde en inspirerende wijze samen te leven en samen te werken met anderen.

Startworkshop Op weg naar je ikigai:

Jouw diepste drijfveer ontdekken in een inspirerende workshop en handvaten krijgen om er in het dagelijks leven mee om te gaan.

Voor iedereen die er kennis mee wil maken, of verdieping wil.

Zaterdag 5 november 2022, 14.00 – 17.00 uur, Dordrecht

Zaterdag 19 november 2022, 14.00 – 17.00 uur, Alkmaar

Vervolgworkshop Samenleven en werken vanuit je ikigai:

Vanuit je diepste drijfveer werken en leven, en daarmee in je omgeving realiseren wat voor jou wezenlijk is. Ook als die omgeving niet per se geïnteresseerd is of meewerkt. Hoe doe je dat, wat kom je daarin tegen en hoe ga je daar mee om?

Voor iedereen die de workshop ‘Op weg naar je ikigai’ heeft gevolgd en enige tijd (3-6 maanden minimaal) vanuit zijn/haar ikigai heeft proberen te leven.

Zondag 25 september 2022, 10.15 – 13.15 uur, Eindhoven

Zondag 16 oktober 2022, 10.15 – 13.15 uur, Dordrecht

Hoe gaat het toe in de workshops?

We gaan vooral actief aan de slag, met veel oefeningen die gaandeweg meer verdieping geven in jouw zicht op, en handelen vanuit, je ikigai. Dit doen we deels individueel, deels plenair, en deels in breakoutsessies. Er is beperkt theorie en veel interactie.

Met het oog op de opzet van de workshops is er een maximum aantal deelnemers per workshop van 8 personen.

Waar?

De workshops worden afwisselend op verschillende lokaties gegeven:

* Centrum Wakker, Westerweg 14, Alkmaar

* Zen.nl Eindhoven, Tongelresestraat 301, Eindhoven

*Zen.nl Dordrecht, Singel 28, Dordrecht

Door wie?

De workshops worden gegeven door Lilian van der Vaart. Zij is o.a. actief als coach en weet zich al jarenlang in haar leven en werk door de kracht van ikigai gevoed en gesteund.

Investering?

* ca. 3 uur van je tijd

* ’goeie zin’

* € 50,- per workshop, inclusief werkmaterialen (voor niet-cursisten van Zenleven in Alkmaar en Zen.nl)

NB voor (oud-)cursisten van Zenleven in Alkmaar en Zen.nl geldt een speciale regeling (voor informatie neem contact op met Lilian, lilian@eleftheria.nl)